Anpassade skyddsavstånd

Hjälpredan är ett verktyg som hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar.

Tänk på att:

SV Bildbank (2)

Tänk på att:

  • Spruta tidiga morgnar och sena kvällar, då det ofta är mer gynnsamma förhållanden då.
  • Använda "Hjälpredan" för bestämning av anpassat skyddsavstånd.
  • Förbättra sprutans prestanda, t.ex. genom att utrusta sprutan med avdriftsreducerande utrustning. Se häftet Hur du underhåller och förbättrar sprutan
  • Avstå från bekämpning då "Hjälpredan" rekommenderar stora skyddsavstånd.

Hjälpredan

SV Bildbank (25)

Hjälpredan

Hjälpredan är ett verktyg som hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar. Vattendrag, känsliga grödor, trädgårdar och växthus är exempel på känsliga objekt där du behöver hålla skyddsavstånd.

 

Tänk på att användning av Hjälpredan är ett krav för att få använda vissa preparat. Hjälpredan finns både som broschyr och mobil applikation. 

Avdriftsreducerande utrustning

SV Bildbank (17)

Avdriftsreducerande utrustning

I Biblioteket finns såväl faktablad och förteckning över avdriftsreducerande utrustning som är testad och godkänd vid Julius Kuhn Institut, JKI, (fd BBA) i Tyskland.

Listan visar spridare eller utrustning som efter provning placerats i någon av klasserna 50%, 75%, 90%, 95% eller 99% avdriftsreduktion, vilket medför betydligt kortare skyddsavstånd. Den minskade avdriften medför även att en större andel träffar de behandlade plantorna.

Godkänd utrustning

Godkänd utrustning

Det finns ingen allmän provning av utrustningar utan varje tillverkare får låta prova sin egen utrustning.

Hjälpredan kan bara användas för utrustning som testats och godkänts som Särskilt avdriftsreducerande av JKI (fd BBA) i Tyskland, eller testats med samma metoder, eller enligt SS/ ISO 22866:2005, och uppfyller samma krav på avdriftsreduktion. Andra länder kan ha andra grunder för tester och godkännande, som dock ännu inte kan användas här.

Andra inställningar

Andra inställningar

Ofta anges andra, särskilda, inställningar för utrustningen än vad som är vanligt, t.ex. lägre tryck eller körhastighet. Det kan då vara aktuellt att ändra inställningen vid behandling längre in i fältet. Stora droppar och låga tryck kan ge försämrade effekter vid lägre vätskemängder.

Följ anvisningar från preparat respektive spridartillverkare för lämplig inställning. Då spridare används vid ett högre tryck än vad som gäller för Särskilt reducerande, avläses det vid Grov duschkvalitet.

Speciella villkor

Speciella villkor

Vissa preparat har vid godkännandet fått villkor om att de endast får användas med särskilt avdriftsreducerande utrustning men att Hjälpredan ska avläsas som att denna inte används. Användningen gäller alltid hela fältet och oberoende av vindförhållanden. I dessa fall läses skyddsavståndet av vid Grov duschkvalitet, om inte annat anges.

Information om ny utrustning

Information om ny utrustning

Nya spridare och avdriftsreducerande utrustningar tillkommer efter hand. Tillverkare och importörer har uppgifter om vilka som är godkända och vilka inställningar som gäller. Det är du som ansvarar för att utrustningen används rätt. Säkert växtskydd publicerar en lista på utrustningar som är Särskilt avdriftsreducerande.