Säker användning av diflufenikan

Diflufenikan, eller DFF, ingår i flera växtskyddsmedel mot ogräs i stråsäd. Dock påträffas diflufenikan i allt för höga halter i vattendrag.
Då ämnet verkar genom att hämma fotosyntesen kan vattenväxter ta skada och det i sin tur kan påverka ekosystemet.
I den här filmen får du som odlare råd hur du kan göra för att vidta förstärkt hänsyn vid behandling med DFF.