Detta är den nyaste filmen om skyddsavstånd. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning.