Beräkna skyddsavstånd vid vindstilla förhållanden

2021-07-13

Har du funderat på hur du på bästa sätt bestämmer det anpassade skyddsavståndet vid vindstilla väderförhållanden? I så fall är du inte ensam. Då denna fråga är återkommande har Säkert växtskydd i samråd med Naturvårdsverket formulerat ett förtydligande för att reda ut vad som gäller i den situationen. 

Då det är fler faktorer än vind, t.ex. droppstorlek, temperatur och bomhöjd, som påverkar avdrift bör det anpassade skyddsavståndet beräknas även vid vindstilla förhållanden. I de fall då det inte är möjligt att avläsa vindriktning, är det svårt att ha kontroll över eventuell avdrift från bekämpning, t.ex. om turbulens förekommer efter maskinen eller ifall en vindby passerar. 

Även om vinden är mycket svag bör man försöka uppskatta vindriktningen. Det kan dock kräva längre tid än vid jämn vind. Om Hjälpredan används för att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd som ska hållas, slå upp den tabell för 1,5 m/s som är aktuell för din temperatur, dos och bomhöjd och ta hänsyn till om det är Allmän eller Särskild hänsyn som krävs. Det skyddsavstånd som Hjälpredan anger är det riktmärke som bör användas för att inte riskera avdrift vid vindstilla förhållanden. Det beräknade skyddsavståndet bör aldrig bli kortare än Hjälpredans minsta anpassade skyddsavstånd, det vill säga 2 meter. 

Det är inget krav att använda just Hjälpredan, utan kravet är att beräkna samt hålla skyddsavstånd och att ta hänsyn till de faktorer som Hjälpredan omfattar. 

Fler nyheter