Vill du veta mer? Kontakta någon i Säkert växtskydds styrgrupp eller maila till info@sakertvaxtskydd.se

Negin Nasiripour

Projektledare Säkert växtskydd

negin.nasiripour@lrf.se 072-142 40 10

Agneta Sundgren

Ordförande Säkert växtskydd

agneta.sundgren@lrf.se 08-787 50 08

Mats Allmyr

Kemikalieinspektionen

mats.allmyr@kemi.se 08-519 41 180

Sören Pagh

Svenskt växtskydd

soren.pagh@basf.com +45-32 66 07 00

Maria Dalin

Arbetmiljöverket

maria.dalin@av.se 010-730 96 03