Sid2

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta någon i Säkert växtskydds styrgrupp eller maila till oss.

Säkert växtskydd

Info

Jenny Arnér

Projektledare

010-1842577

Malin Hagbardsson

Ordförande

010-1844404

Mats Allmyr

Kemikalieinspektionen

08-519 41 180

Lena Andersson

Jordbruksverket

036-15 60 53

Mattias Andersson

Jordbruksverket

036-15 81 03

Charlott Gissén

Jordbruksverket

036-15 64 95

Isak Månsson

Naturvårdsverket

010-698 16 38

Mikael Thörner

Lantmännen

010-556 33 54

Milena Vrhovac Jasarevic

Svenskt växtskydd

076-029 23 09

Tatjana Weigelt

Arbetsmiljöverket

010-730 95 90