Diflufenikankampanjen och dess syfte att vända trenden att den aktiva substansen läcker ut i för höga halter i vattendrag har förhoppningsvis inte gått någon förbi. Tre år har gått sedan satsningen tog fart. Säkert växtskydd lanserar nu en film som summerar kampanjen.

Just nu pågår en utvärdering av kampanjen som drivits sedan 2018. Med tanke på hur viktig diflufenikan är i resistensstrategier kring ogräsbekämpning är det i alla berördas intresse att användningen av diflufenikan sker på ett sätt som inte leder till oacceptabelt höga halter i ytvatten. Det är alltså viktigt att även i fortsättningen följa de rekommendationer som finns kring hantering och användning av DFF.

Säkert växtskydd har tagit fram den här filmen till dig som odlare för att ge råd om hur du kan göra för att minska risken för att diflufenikan läcker ut i vattendrag.
I filmen medverkar representanter från Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Fler nyheter

2021-12-03

Ny utgåva av Hjälpredorna

Nu finns uppdaterade versioner av Hjälpredan för såväl bom- som fläktspruta i Biblioteket.

Läs mer
2021-09-29

Användningsförbud i vissa områden från 1 oktober

Regeringen har beslutat om att förbjuda växtskyddsmedel i fler områden, där det tidigare varit möjligt att bekämpa.

Läs mer
2021-09-13

DFF Möte, minnesanteckningar

Den 1 september 2021 bjöd Säkert växtskydd in till ett digitalt möte för att utvärdera diflufenikankampanjens utförande och utfall samt...

Läs mer