Diflufenikankampanjen och dess syfte att vända trenden att den aktiva substansen läcker ut i för höga halter i vattendrag har förhoppningsvis inte gått någon förbi. Tre år har gått sedan satsningen tog fart. Säkert växtskydd lanserar nu en film som summerar kampanjen.

Just nu pågår en utvärdering av kampanjen som drivits sedan 2018. Med tanke på hur viktig diflufenikan är i resistensstrategier kring ogräsbekämpning är det i alla berördas intresse att användningen av diflufenikan sker på ett sätt som inte leder till oacceptabelt höga halter i ytvatten. Det är alltså viktigt att även i fortsättningen följa de rekommendationer som finns kring hantering och användning av DFF.

Säkert växtskydd har tagit fram den här filmen till dig som odlare för att ge råd om hur du kan göra för att minska risken för att diflufenikan läcker ut i vattendrag.
I filmen medverkar representanter från Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer