Länk till DFF-webbinarium

2022-02-28

Säkert växtskydd håller ett digitalt seminarium för att följa upp diflufenikankampanjen och du som är lantbrukare och/eller användare av diflufenikan bjuds in för att tycka till om den gångna kampanjen.

Den 3 mars kl 12.30-14.00 hålls en digital uppföljning av diflufenikankampanjen via Teams.

Webbinariet är ett tillfälle för er som använder diflufenikan (DFF) att ge din syn på kampanjen och diskutera med experter och kollegor hur vi kan lyckas med att sänka halterna av DFF i våra ytvatten.

Säkert växtskydd har bjudit in Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) att ge en lägesrapport. 
Jordbruksverket kommer berätta hur du kan optimera användningen av DFF.

 

Länk till webbinariet
Start kl 12.30
Koppla upp dig från 12.20.

 

Vi vill gärna få en uppfattning om hur många som kommer, anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till info@sakertvaxtskydd.se

 

Välkommen!

 

Diflufenikankampanjen pågick 2018-2020 med syftet att vända trenden att det aktiva ämnet diflufenikan (DFF), som finns i flera ogräsmedel, uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne. Se Säkert växtskydds kortfilm om kampanjen här.

Fler nyheter