Växthusläckage- för dig som vill boka kostnadsfri rådgivning

2022-01-27

Undersökningar visar att läckage av växtskyddsmedel förekommer från växthus till ytvatten. För att öka kunskapen bland växthusföretag om hur läckage uppstår och kan förhindras erbjuder Greppa Näringen en kostnadsfri rådgivning. Säkert växtskydd har valt att lyfta fram detta rådgivningserbjudande för att hjälpa fler att ställa om till säkrare växthusodling.

I dagsläget finns Greppa Näringens erbjudande i Skåne län, men den planeras bli tillgänglig för hela landet under året. Klara Löfkvist på HIR Skåne är ansvarig för rådgivningen och har hittills träffat 30 företag.


-   Alla rådgivningstillfällen är anpassade efter respektive företags förutsättningar, såsom t.ex. hur mycket kemiska växtskyddsmedel som används, hur odlingssäsongen ser ut och hur växthusen är konstruerade, säger Klara Löfkvist.
Aktivt riskminskningsarbete, såsom tekniska lösningar och att införa säkra rutiner för hanteringen av växtskyddsmedel kan ge resultat. 

För mer information, kontakta Klara Löfkvist på HIR Skåne.
Telefonnummer: 010-476 22 03
Mobilnummer: 010-476 22 03
E-post: klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se

I det senaste numret av Viola går det att läsa om när Säkert växtskydd fick en pratstund med växthusodlaren Johan Seger, som är en av dom som har tagit del av rådgivningen. Läs intervjun i sin helhet här.

Fler nyheter