Nytt material om biobädd

2022-07-01

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats. För att biobädden ska fylla sin funktion krävs underhåll och att den byggs på rätt sätt. För dig som vill veta mer om hur du enkelt kan anlägga en biobädd, eller hur du underhåller en som redan ligger på plats, finns nu uppdaterat liksom helt nytt material att hitta i Biblioteket.

En säker påfyllningsplats är en viktig åtgärd för att minska riskerna att växtskyddsmedel sprids till känsliga miljöer. Spill vid påfyllning av sprutan innebär en risk för såväl människa som miljö, eftersom du hanterar koncentrerat preparat. En biobädd ska fånga upp rester av växtskyddsmedel och bryta ner dem på plats. Detta gör den till en utmärkt påfyllningsplats, som dessutom är enkel att bygga själv.

 

Broschyren Bygg säkert – biobädd är nu uppdaterad efter de senaste forskningsrönen. I den kan du läsa hur du billigt och enkelt du anlägger en biobädd. 

 

En biobädd håller i många år, men för att den ska fungera väl är det viktigt att den sköts om väl.

Det nya faktabladet Biobädd - Skötsel och underhåll beskriver hur du  underhåller din biobädd på bästa sätt. 

Fler nyheter