Betat utsäde

Vid hantering av betat utsäde finns det stor risk för att du själv får spill på dig eller andas in damm. Du måste också hantera överblivet utsäde och förpackningar på rätt sätt så att inte miljön tar skada.

Hantering av betat utsäde

Hantering av betat utsäde

  • Förvara inte betat utsäde så att det kan förväxlas med livsmedel, foder eller annat utsäde.
  • Emballage som har använts till betat utsäde får inte användas till något annat. Det får hanteras som brännbart avfall. Rester av oanvänt betat utsäde ska hanteras som farligt avfall. 

Plastsäckar och förpackningar

Plastsäckar och förpackningar

Läs mer under förpackningar om vad som gäller för plastsäckar och förpackningar som har innehållit utsäde betat med växtskyddsmedel.

  • Läs skyddsanvisningarna som finns på förpackningen.
  • Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd när du hanterar betat utsäde. Även när du tömmer, blåser ur och rengör såmaskinen.
  • Töm såmaskinen på en presenning eller plast så att utsädet samlas upp.
  • Rengör såmaskinen på liknande sätt och på en lika säker plats som du rengör din spruta.
Läs mer om Förpackningar