Skyddsavstånd

För att växtskyddsmedel inte ska komma ut i omgivande miljö är det viktigt att hålla föreskrivna skyddsavstånd.

Film: Skyddsavstånd vid bekämpning

Skärmdump Film Skyddavstånd

Film: Skyddsavstånd vid bekämpning

I filmen "Skyddsavstånd vid bekämpning" berättar lantbrukaren vad som är viktigt att tänka på när det gäller skyddsavstånd.

Se filmen

Fast skyddsavstånd

Dräneringsbrunn

Fast skyddsavstånd

Fast skyddsavstånd

Anpassat skyddsavstånd

Anpassat skyddsavstånd

Anpassat skyddsavstånd

Fläktspruta

Filminselning 2012 (10)

Fläktspruta

Fläktspruta