Placeholder_hero_2

Före sprutning

Förvaring

SV Bildbank (39)

Förvaring

Ett förvaringsutrymme för växtskyddsmedel kan vara utformat på olika sätt beroende på vilken mängd och vilka typer av preparat som lagras.

Läs mer om förvaring

Skyddsutrustning

SV Bildbank (37)

Skyddsutrustning

Många tycker det är knepigt att veta hur man skyddar sig mot växtskyddsmedel. Det finns hjälp att få.

Läs mer om skyddsutrustning

Sköt om sprutan

SV Bildbank (16)

Sköt om sprutan

Med regelbundna funktionstest, bra underhåll och förnuftig uppgradering går det att hålla liv i en lantbruksspruta i många år och minska...

Sköt om sprutan

Påfyllning

SV Bildbank (28)

Påfyllning

Vid påfyllning och rengöring av sprutan är risken större att läckage sker. Därför är det viktigt att tänka över platsens utformning och...

Läs mer om påfyllning

Betat utsäde

Betat utsäde

Vid hantering av betat utsäde finns det stor risk för att du själv får spill på dig eller andas in damm.

Läs mer om betat utsäde

Biologisk bekämpning

Biologisk bekämpning

Biologisk bekämpning innebär att levande organismer används för bekämpning av bland annat skadeinsekter.

Läs mer om biologisk bekämpning

Behovsanpassning

SV Bildbank (3)

Behovsanpassning

Det är viktigt att göra en bedömning av behovet av bekämpning innan sprutning utförs.

Läs mer om behovsanpassning

Avdriftsreducerande utrustning

SV Bildbank (34)

Avdriftsreducerande utrustning

Användning av avdriftsreducerande utrustning möjliggör att de anpassade skyddsavstånden kan bli kortare och är även ett användningsvillkor.

Läs mer om avdriftsreducerande utrustning