Mest efterfrågat

Preparatlista med praktiska och tekniska användningsvillkor

Ladda ned

Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs
alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

2023-03-10 - 180 kb

Hjälpreda för anpassat skyddsavstånd - Bomspruta

Ladda ned

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

2023-02-03 - 4736 kb

Hjälpreda för anpassat skyddsavstånd i fruktodlingar

Ladda ned

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2023-01-04 - 1611 kb

Lista avdriftsreducerande utrustning - Fläktspruta

Ladda ned

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2023-01-04 - 682 kb

Lista avdriftsreducerande utrustning - Bomspruta

Ladda ned

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2023-01-04 - 818 kb
Till Mest efterfrågat

Faktamaterial

Växthus - Uppsamlingssystem

Ladda ned

Med ett väl fungerande uppsamlingssystem för vattnet i växthuset minskar riskerna för läckage av växtnäring till mark och vattendrag. Detta ger också ekonomiska besparingar i form av minskade kostnader för gödsel och vatten. Kunskap om att det förekommer läckage av växtskyddsmedel från växthus till vattendrag ökar betydelsen av att sluta systemen i växthusen. Den här skriften har tagit fasta på hur man kan utforma ett uppsamlingssystem som gör det möjligt att omhänderta det returvatten som uppkommer i samband med vattning till kulturen.

2023-01-04 - 9067 kb

Växthus - Säker växtskyddshantering

Ladda ned

Hantering av kemikalier i växthus kräver försiktighet så att läckage undviks och därmed skador på miljön. Ett mycket litet kemikaliespill kan förorena en stor mängd vatten.

2023-01-04 - 12677 kb

Växthus - Minska risken för läckage av växtskyddsmedel

Ladda ned

Att hantera kemiska växtskyddsmedel i växthus kräver särskild hänsyn.  De eventuella utsläppen blir mer koncentrerade än i fältodling eftersom att mängden växtskyddsmedel som sprutas ut per arealenhet i växthus är högre än i fält.  Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och kan således ha stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag. Läs HIR Skånes faktablad om hur växtskyddsmedel kan läcka ut från växthus och hur du som växthusföretagare kan identifiera läckagevägar. För tips på tekniska lösningar, se faktabladet ”Tekniska lösningar för att undvika kemiska växtskyddsmedelsläckage”.

2023-01-04 - 1011 kb

Växthus - Läckage av kemiska växtskyddsmedel, tekniska lösningar

Ladda ned

Läs detta faktablad från HIR Skåne om hur du med hjälp av tekniska lösningar kan minska risken för läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus. 

2023-01-04 - 1299 kb

Underhåll och förbättra sprutan

Ladda ned

Underhåll och skötsel av sprutan gör att den både fungerar optimalt och håller längre. I skriften får du tips på hur du gör.

2023-01-04 - 18103 kb
Till Faktamaterial

Filmer

Att minska avdrift

Spela film

I den här filmen visar och berättar rådgivaren hur du kan minska risken för avdrift genom val av munstycke, tryck och bomhöjd.

Växthus - Minska risken för läckage

Spela film

I den här filmen får du veta hur hur du som växthusföretagare minskar risken för att växtskyddsmedel läcker ut i omgivningen. Klara Löfkvist från HIR Skåne visar hur en säker påfyllning och tvätt av sprutan kan gå till i växthus. 

Vemmenhögsån - miljöövervakning växtskyddsmedel

Spela film

Den miljöövervakning som görs i Sverige visar att fynd av bekämpningsmedel återfinns i våra vattendrag. kring Vemmenhögsån i Skåne har man lyckats få ner halterna genom att förbättra sin hantering av växtskyddsmedel.

Uppgradering av äldre spruta

Spela film

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra funktionen hos en äldre spruta. I filmen får du tips på några av de ändringar som kan göras.

Underhåll biobädden

Spela film

En biobädd förlorar sin nedbrytande effekt med tiden och materialet behöver bytas ut med jämna mellanrum. I filmen får du se hur du kan göra.

Till Filmer