Mest efterfrågat

Lista avdriftsreducerande utrustning - Bomspruta 2023

Ladda ned

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2023-05-29 - 851 kb

Lista avdriftsreducerande utrustning - Fläktspruta 2023

Ladda ned

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2023-05-26 - 405 kb

Preparatlista med praktiska och tekniska användningsvillkor

Ladda ned

Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs
alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

2023-03-10 - 180 kb

Hjälpreda för anpassat skyddsavstånd - Bomspruta

Ladda ned

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

2023-02-03 - 4736 kb

Hjälpreda för anpassat skyddsavstånd i fruktodlingar

Ladda ned

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2023-01-04 - 1611 kb
Till Mest efterfrågat

Faktamaterial

Bygg säkert - förråd

Ladda ned

Få tips på hur du bygger ett säkert och praktiskt förråd för växtskyddsmedel. Saker du bör tänka på är att planera väl, förvara säkert samt att förebygga och förekomma risker. Uppdaterad 2023

2023-10-26 - 683 kb

Diflufenikan - luring i vattenmiljön

Ladda ned

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs, och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. Läs mer om vad man kan göra åt det i vårt uppdaterade faktablad.

2023-10-02 - 556 kb

Avdriftreducerande utrustning

Ladda ned

Genom att använda avdriftsreducerande utrustning kan de anpassade skyddsavstånden minskas. Användning av utrustningen är dessutom ett användningsvillkor för en del preparat. Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i detta informationsblad.

2023-09-25 - 739 kb

Guide till Säkert växtskydd

Ladda ned

Det är mycket att hålla reda på när man ska använda kemiska växtskyddsmedel. Målet är såklart att all användning ska vara så skonsam som möjlig ­ både för miljön och användaren.

Här samlas information om integrerat växtskydd, skyddszoner, sprutteknik, arbetsmiljö samt hjälpmedel vid användningen. Kort sagt, det mesta du behöver hålla koll på i växtskyddsarbetet. Vi som tagit fram skriften arbetar inom projektet Säkert växtskydd, som är ett samarbetsprojekt för olika myndigheter och branschorganisationer. Vi hoppas att skriften kommer att leda till, just det: ett Säkert växtskydd!

2023-09-14 - 5921 kb

Underhåll och förbättra sprutan

Ladda ned

Underhåll och skötsel av sprutan gör att den både fungerar optimalt och håller längre. I skriften får du tips på hur du gör.

2023-09-01 - 13203 kb
Till Faktamaterial

Filmer

Att minska avdrift

Spela film

I den här filmen visar och berättar rådgivaren hur du kan minska risken för avdrift genom val av munstycke, tryck och bomhöjd.

Växthus - Minska risken för läckage

Spela film

I den här filmen får du veta hur hur du som växthusföretagare minskar risken för att växtskyddsmedel läcker ut i omgivningen. Klara Löfkvist från HIR Skåne visar hur en säker påfyllning och tvätt av sprutan kan gå till i växthus. 

Vemmenhögsån - miljöövervakning växtskyddsmedel

Spela film

Den miljöövervakning som görs i Sverige visar att fynd av bekämpningsmedel återfinns i våra vattendrag. kring Vemmenhögsån i Skåne har man lyckats få ner halterna genom att förbättra sin hantering av växtskyddsmedel.

Underhåll biobädden

Spela film

En biobädd förlorar sin nedbrytande effekt med tiden och materialet behöver bytas ut med jämna mellanrum. I filmen får du se hur du kan göra.

Säker användning av diflufenikan

Spela film

Diflufenikan, eller DFF, ingår i flera växtskyddsmedel mot ogräs i stråsäd. Dock påträffas diflufenikan i allt för höga halter i vattendrag.
Då ämnet verkar genom att hämma fotosyntesen kan vattenväxter ta skada och det i sin tur kan påverka ekosystemet.
I den här filmen får du som odlare råd hur du kan göra för att vidta förstärkt hänsyn vid behandling med DFF.

Till Filmer