Fläktspruta

Fläktsprutan skapar en dimma av små droppar med växtskyddsmedel som hänger kvar i luften en stund. Det gör dig väldigt utsatt för den fina sprutdimma som hamnar både på din hud och tränger ner i dina luftvägar.

Skyddsutrustning fläktspruta

LRF FLÄKTSPRUTA ÄPPELODLING ILLU LIGGANDE

Skyddsutrustning fläktspruta

Använd skyddsutrustning i form av fläktmatat andningsskydd om inte traktorn är utrustad med tät hytt och kolfilter. Kolfiler består av både partikelfilter och gasfilter. 

Om du behöver gå ut ur traktorn vid spridning, se till att du har skyddsutrustning på dig. Till exempel ska filter till andningsskydd vara både partikelfilter P2 eller P3 och gasfilter A2. Ögondusch ska alltid finnas i traktorn. 

Film: Personlig skyddsutrustning - fläktspruta

Skärmdump Film Fläktspruta

Film: Personlig skyddsutrustning - fläktspruta

Visste du att det kan behövas fläktmatat andningsskydd när man arbetar med fläktspruta? Titta på filmen och lär dig mer om hur man bäst skyddar sig vid användning av fläktspruta.

Se filmen