SV Bildbank (7)

Säkert växtskydd drevs av LRF mellan 1997 och 2023 i samarbete med Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Lantmännen och Svenskt Växtskydd. Projektet hade som syfte att förbättra hanteringen av växtskydd inom svenskt lantbruk och drevs med offentliga medel.
Denna webbsida stängdes ned 30 juni 2024 och kommer att släckas ned i sin helhet 31 december 2025.

Säkert växtskydd är avslutat

Säkert växtskydd är avslutat

Nedan hittar du information om relevanta webbsidor med information om säker växtskyddshantering.


Information om Hjälpredan

I användningsvillkoren för växtskyddsmedel finns ofta krav på att använda anpassade skyddsavstånd och att avstånden ska bestämmas med hjälp av verktyget Hjälpredan.

Från och med den 1 juli 2024 finns Hjälpredan och tabellerna för att bestämma skyddsavstånd på Kemikalieinspektionens webbplats
www.kemi.se/hjälpredan


Informationen på Kemikalieinspektionens webb innehåller inte uppgifter om olika tillverkares munstycken och avdriftsreducerande utrustning eftersom myndigheten inte får framhäva enskilda fabrikat. För att få tillgång till den informationen behöver användaren vända sig till tillverkaren.

Hjälpredan som mobilapp

Kemikalieinspektionen kommer inte att överta drift och underhåll av Säkert växtskydds mobilapplikation Hjälpredan. Nuvarande version av appen kommer att finnas tillgänglig till och med den 30 november 2024.

 

Material tillgängligt i Jordbruksverkets webbutik

Jordbruksverket har utifrån sitt ansvar som myndighet och arbete med behörighetsutbildningar liksom rådgivning på växtskyddsområdet beslutat att omhänderta och publicera några av de informationsmaterial som tidigare varit tillgängliga via Säkert växtskydd.


Jordbruksverket kommer att i webbutiken tillhanda hålla följande material:

Jordbruksverket har meddelat att informationsmaterial i sin nuvarande utformning kommer att fasas ut i takt med att de blir inaktuella och behöver uppdateras. 


Filmer för användning kopplat till behörighetsutbildningar

 Jordbruksverket har beslutat att med koppling till genomförande av behörighetsutbildningar tillhandahålla ett urval av de filmer som Säkert växtskydd tagit fram. Filmerna har tidigare använts i utbildningarna och bedöms fortfarande vara tillräckligt aktuella för att finnas tillgänglig för Länsstyrelserna som håller i behörighetsutbildningar.


Information från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel och för tillsynsvägledning när det gäller användning av växtskyddsmedel utanför skogsbruket och jordbruks- och trädgårdsområdet.
Naturvårdsverkets vägledning finns tillgänglig här:

Växtskyddsmedel (naturvardsverket.se)

Information från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket - Växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedelKontakt

Vid frågorom projektet eller projektets avveckling, kontakta Wictoria Bondesson wictoria.bondesson@lrf.se

Senast uppdaterat den 1 juli 2024