SV Bildbank (7)

Säkert växtskydd

Informationskampanjen Säkert växtskydd syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i det svenska jordbruket och riktar sig till dig som använder och hanterar växtskyddsmedel. Genom vårt arbete får du råd om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna.

Om oss