SV Bildbank (7)

Säkert växtskydd

Informationskampanjen Säkert växtskydd syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i det svenska jordbruket.

Om oss

Ta del av vår kunskap

Sid4

Ta del av vår kunskap

Informationskampanjen riktar sig till dig som använder och hanterar växtskyddsmedel. Genom vårt arbete får du råd om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna.

Här på webbsidan finns mycket material att ta del av för dig som är lantbrukare, rådgivare, myndighet eller för dig som har intresse i frågorna.

Till biblioteket