Den första delen i utvärderingen av glyfosat har nu lämnats över till till EUs livsmedelssäkerhetsmyndighet, Efsa, och EUs kemikaliemyndighet, Echa. Slutsatsen så här långt är att rätt hanterat så kan glyfosat användas utan att det uppstår oacceptabla risker.

Utvärderingen har gjorts av experter från myndigheter i Sverige, Frankrike, Nederländerna och Ungern som tillsammans utgjort en grupp kallad Assessment Group of Glyphosate, AGG.

Nu kommer Efsa och Echa att granska utvärderingen. När de gjort det och gjort eventuella ändringar i rapporten kommer det att bli möjligt att lämna synpunkter på utvärderingen. Det beräknas ske i höst 2021. Det blir en öppen konsultation där alla kan skicka in en synpunkt.

Efter det lämnar Efsa och Echa sina slutsatser till EU-kommissionen. I slutänden kommer beslutet om glyfosats fortsatta godkännandet att beslutas tillsammans med medlemsländerna. Det måste ske senast 15 december 2022. I den processen kommer politiska ställningstaganden att kunna spela en stor roll och i beslutet har ländernas storlek betydelse för hur mycket deras röst betyder.

Kemikalieinspektionens webbsida finns mer information om glyfosat och där kan du också hitta länkar till en sammanfattning av utvärderingen på engelska.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer