Tyck till om DFF-kampanjen

2022-02-09

Mellan åren 2018-2020 bedrevs diflufenikankampanjen i syfte att vända trenden att diflufenikan uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne . Förra året kom analysresultaten från nationella miljöövervakningen som visade att kampanjens mål att sänka halterna inte hade nåtts. Nu bjuder Säkert växtskydd in lantbrukare till diskussionen om den gångna kampanjen och om möjliga åtgärder framåt för att minska risken att ogräsmedlet fortsätter läcka ut.

I juni 2021 publicerade SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) en sammanställning av data från den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten. Rapporten visade att halterna av diflufenikan (DFF) inte hade minskat i de undersökta vattendragen mellan de tre åren kampanjen pågått och de tre åren innan. Sammanställningen ger bevis för att det är viktigt med fortsatta åtgärder för att hindra att ämnet läcker ut i för höga halter i vattendragen.

Den 3 mars kl. 12.30-14.00 bjuds du som är lantbrukare och användare av DFF  in till ett digitalt seminarium för att

- Medverka i utvärderingen av DFF-kampanjens genomförande och resultat
- Få tips om hur du kan optimera användningen av DFF och
- Få möjlighet att diskutera med såväl experter som kollegor hur vi tillsammans kan nå målet att minska halterna av diflufenikan i vattendragen.

Under seminariet ges föredrag från bl.a. Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Länk till mötet publiceras här på Säkert växtskydds webbsida senast den2 mars.

Vi vill gärna få en uppfattning om hur många som kommer, anmäl ditt intresse till info@sakertvaxtskydd.se

 

Välkommen!

 

Se Säkert växtskydds kortfilm om DFF-kampanjen här.

Läs minnesanteckningarna från DFF-utvärderingsmötet i september med myndigheter och andra som varit en del av kampanjen här.

Fler nyheter