Vilken information hittar jag på etiketten?

2022-02-24

Du läser väl etiketten till de växtskyddsmedel som du använder? Där finns viktig och utförlig information om hur användningen ska gå till. Sedan hösten 2021 innehåller märkningen mer information än tidigare, därför är det viktigt att du läser den noga.

Du som användare av växtskyddsmedel ska alltid läsa och följa instruktionerna i produktens märkning. En produkts märkning består av etikett och bruksanvisning. Där framgår vilka grödor, vilken dos, antal behandlingar och karenstid som gäller. Av märkningen anges också mot vilka växtskyddsproblem som produkten kan användas. Eller att det inte får gå för lång tid mellan behandlingarna för att få effekt.

På etiketten kan du bl.a. hitta fraser som gäller Särskilda säkerhetsföreskrifter och som kommer från märkningsförordningen (EU) nr 547/2011. De kallas SPo (Säkerhetsföreskrifter för användare), Spe (Säkerhetsföreskrifter som rör miljön), Spa (Säkerhetsföreskrifter som rör god jordbrukarsed). Hösten 2021 började Kemikalieinspektionen använda några av dessa fraser för att förtydliga villkor som gäller även andra produkter. Ett exempel är SPa 1: För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande SDHI-hämmare (FRAC-grupp 7) mer än 2 gånger per gröda. Detta villkor gäller ett nyligen godkänt betningsmedel. Ett annat exempel är SPe 1: För att skydda grundvatten får inte andra produkter märkta med att de ger upphov till 1,2,4-triazol användas under samma år, om inte dosen för varje produkt minskas proportionellt baserat på produkternas maximala dos. Detta villkor gäller alla produkter som är märkta med att de ger upphov till metaboliten 1,2,4-triazoler.

Du som användare kan alltså vara trygg med att informationen i märkningen är det som gäller. Det finns dock vissa begränsningar kring användning som inte framgår av produktens märkning, exempel på detta är:

  • Begränsning kring användningen av olika preparat som innehåller samma verksamma ämne. Enligt § 35 a i bekämpningsmedelsförordningen får samma verksamma ämne inte användas i högre dos än vad som tillåts i någon av de enskilda produkterna. Begränsningen syftar till att förhindra överanvändning och skydda grundvatten och miljö. Du behöver själv ta reda på om samma verksamma ämne ingår i flera av de produkter som du planerar använda.

  • Ifall produktgodkännanden dras tillbaka eller ändras och produkter som släppts ut på marknaden bara får säljas, lagerhållas och användas under en begränsad övergångsperiod innan de förbjuds. I dessa fall framgår så kallad utfasningsinformation för produkten i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Du måste själv kontrollera de produkter du tänker använda fortfarande får användas.

Beslutsbilagor i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister ska inte användas som bruksanvisning, då det riskerar att leda till felanvändning. Detta för att beslutsbilagorna endast utgör en ram för de villkor och instruktioner som anges i märkningen på produkten.