Ny broschyr om beställning av sprutning

2022-12-19

Säkert växtskydds nya broschyr riktar sig till dig som utför växtskyddsbehandlingar på uppdrag åt andra, men även till de som beställer sprutning. Broschyren ger information om vad båda parter bör ha i åtanke, samt råd för att underlätta dialogen och undvika missförstånd så att regelverk uppfylls och båda parter blir nöjda med resultatet.

Den som beställer uppdraget behöver inte ha växtskyddsbehörighet och kan därför ha begränsad insikt om vilken information som är viktig att förse sprutföraren med inför ett uppdrag, för att denne ska kunna göra en lyckad behandling. Broschyren Beställning av behandling med växtskyddsmedel ger därför både beställare och utförare information om ansvarsfördelning, regelverk och råd inför kontakt med varandra.

Broschyren ger sprutförare tips på frågor att ställa till sin kund för att få all nödvändig information för att kunna genomföra en säker och hållbar växtskyddsinsats. Den ger också råd om hur man kan följa upp växtskyddsinsatsen tillsammans med beställaren.

För att underlätta för båda parter innehåller broschyren även en beställningslista som kan användas som checklista vid beställning av sprutning. Genom att följa den får sprutföraren all nödvändig information inför ett uppdrag. Listan kan rivas ut från broschyren, eller kopieras från den digitala versionen till ett mejl.
Broschyren är användbar under hela säsongen då den kan fungera som stöd inför beställning av sprutning men även vid kontakt med sprutförare eller kund, liksom när det är dags för uppföljning efter genomförd behandling.

Varför är det här viktigt?
Genom att göra det tydligt vem som har ansvar för vad minskar risken för missförstånd, samtidigt som det blir enklare att följa regler. Det finns regelverk kring användning av växtskyddsmedel som riskerar att falla mellan stolarna när det är två parter som är inblandade, till exempel vem som ska söka tillstånd i vattenskyddsområden och att förebygga växtskyddsproblem, alltså integrerat växtskydd. Det är viktigt att ha koll på dessa för att minska risken för att drabbas av till exempel sanktionsavgifter.
Genom att ta del av informationen i broschyren hoppas vi att såväl sprutförare som beställare känner sig väl förberedda inför kontakten med varandra.

Var hittar man broschyren?
Häftet finns att ladda ner i Biblioteket och kommer även finnas att beställa som tryckt broschyr inom kort. Tipsa gärna din granne, kollega eller uppdragsgivare.

Fler nyheter