Har du rätt utrustning för att beräkna anpassade skyddsavstånd?

2023-05-23

För att kunna göra en korrekt uträkning av anpassade skyddsavstånd med hjälp av Hjälpredan behöver du använda lämplig utrustning för att bestämma aktuell temperatur och vind.

Du som användare av växtskyddsmedel är ansvarig för att inte orsaka skada eller påverkan på omgivande miljö när du sprutar. Hjälpredan är framtagen för att hjälpa dig att på ett enkelt sätt räkna ut skyddsavstånd, för att uppfylla den lagstiftning som finns kring anpassade skyddsavstånd. För att göra beräkningar i Hjälpredan behöver du veta temperatur, vindriktning och vindstyrka.

Enligt Naturvårdsverkets spridningsföreskrifter (NFS 2015:2) ska du som sprider växtskyddsmedel med bogserad eller maskinburen spruta använda utrustning för att kunna bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet. Att inte använda sig av dessa hjälpmedel riskerar att leda till felberäkningar av skyddsavstånd, vilket kan leda till att omgivande miljö tar skada.

För att kunna bestämma ett välanpassat skyddsavstånd utifrån de specifika förhållanden du sprutar i behöver du ha tillgång till:

  • Termometer
  • Vindhastighetsmätare
  • Vindriktningsvisare

Du hittar mer information här:

Anpassade skyddsavstånd
Hjälpredan
Väder