Sid6

Miljö

Mycket av det arbete som utförs i lantbruket påverkar vår närmiljö. Läs mer under rubrikerna, där hittar du information som hjälper dig i ditt dagliga arbete, vare sig det är ute på åkern, i växthus eller på annat plats.

Skyddsvärda objekt

Skyddsvärda objekt

I och runt fälten finns miljöer och objekt som man ska ta hänsyn till vid spridning av växtskyddsmedel.

Skyddsvärda objekt

Växtskyddet och vattnet

SV Bildbank (44)

Växtskyddet och vattnet

Under denna sida finns ett samlat material kring hur du skyddar vattenmiljön i samband med ditt arbete. Informationen är uppdelad i olika stycken för att göra det så tydligt som möjligt.

Växtskyddet och vattnet