Sköt om sprutan

Med regelbundna funktionstest, bra underhåll och förnuftig uppgradering går det att hålla liv i en lantbruksspruta i många år och minska risken för vindavdrift, läckage och spill.

Jordbruksverket godkänner sprutan

Brid2018 (2)

Jordbruksverket godkänner sprutan

Endast sprutor som är godkända av Jordbruksverket får användas. För att sprutan ska bli godkänd måste du skicka in ett protokoll från ett funktionstest, som är utfört av en behörig funktionstestare, som visar att sprutan uppfyller testets krav. Ett beslut om godkänd spruta gäller normalt i tre år från testtillfället. Kravet på funktionstest gäller nu i hela EU och ingår i samma direktiv som kräver behörighetsutbildning och integrerat växtskydd. Så gott som alla spruttyper måste testas men det finns några undantag, till exempel ryggsprutor, dimningsaggregat och nya sprutor. 

Läs mer

Få din spruta godkänd

Om du inte redan har ett protokoll från ett nyligen utfört funktionstest så börja med att kontakta en funktionstestare. En lista över funktionstestare finns på Jordbruksverkets webbsida. Boka tid för testet och se till att sprutan är rengjord innan.

 

I Jordbruksverkets broschyr Att tänka på inför funktionstestet kan du läsa mer om hur du förbereder dig.

 

I ansökan om godkännande ska du skicka in en elektronisk kopia på protokollet från funktionstestet till Jordbruksverket, som kontrollerar testet och att testaren är behörig. Det går också att låta någon annan skicka in din ansökan, exempelvis testaren, din revisor eller en släkting. Du får sedan ett beslut tillbaka från Jordbruksverket. Kostnaden för ansökan är 100 kr, och den betalas direkt i e-tjänsten med betalkort eller med Swish.

Kontroll genom kommunernas miljötillsyn

Kontroll av att sprutor som används och är godkända kommer att ske via kommunerna och vara en del av den miljötillsyn som kommunerna utför på jordbruksföretag.

Nyttigt material

Läs broschyren Hur du underhåller och förbättrar sprutan som ska underlätta i underhållsarbetet av dina sprutor. Går att ladda ner eller beställa. 

Film - Egen teknisk översyn av utrustning för att sprida växtskyddsmedel

Skärmdump Film Egen Tek Övsyn

Film - Egen teknisk översyn av utrustning för att sprida växtskyddsmedel

I filmen går lantbrukaren igenom hur du gör en egen teknisk översyn av din utrustning innan du ska sprida växtskyddsmedel. 

Se filmen

Film - Uppgradera sprutan

Skärmdump Film Uppgrad Sprutan

Film - Uppgradera sprutan

Det är inte alltid som en ny spruta är det bästa. Det finns många sätt att uppgradera sin gamla spruta på. I filmen "Uppgradera sprutan" får du flera exempel på vad som kan göras.

Se filmen

Film - Kalibrera sprutan

Skärmdump Film Kalib Sprutan

Film - Kalibrera sprutan

Kalibrering av sprutan görs med jämna mellanrum för att kontrollera att hastighetsmätare och flödesmätare visar rätt.

Se filmen