Uppdaterad lista över preparat med praktiska och tekniska användningsvillkor

2023-03-10

Nu finns en uppdaterad lista över preparat som har fått särskilda användningsvillkor vid godkännandet.

Listan har uppdaterats med hjälp av information i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Information om villkor och bruksansvisning finns på etiketten till preparatet - tänk på att alltid läsa på etiketten före användning.

Du hittar listan i Biblioteket, under Mest Efterfrågat.

Fler nyheter