Växtskyddet och vattnet

Under denna sida finns ett samlat material kring hur du skyddar vattenmiljön i samband med ditt arbete. Informationen är uppdelad i olika stycken för att göra det så tydligt som möjligt.

Växtskyddet och vattnet

Placeholder

Växtskyddet och vattnet

Materialet om Växtskyddet och vattnet togs fram för några år sedan men är fortfarande aktuellt idag. Du kan se materialet som en verktygslåda för att plocka idéer eller inspireras till aktiviteter.

 

  • Se vilken effekt anpassade skyddsavstånd har i praktiken.
  • Pröva att fyll på en spruta utan att spilla.
  • Bjud in en funktionstestare och få reda på vad de vanligaste felen är som hittas vid funktionstester av sprutor och vad du själv kan kolla på din spruta.
  • Bjud in en rådgivare för att diskutera var du hittar den information du behöver på etiketter och bruksanvisningar. Varför finns användningsvillkoren och hur kan man bevisa att man uppfyllt dem?
  • Besök en gård i närheten som jobbar med integrerat växtskydd eller bjud in en rådgivare till den egna gården för att se vad man kan arbeta med där.

 

Kap 3: Vad innebär etiketten i praktiken?

SV Bildbank (30)

Kap 4: Vad innebär kraven på Integrerat växtskydd?

SV Bildbank (9)

Kap 4: Vad innebär kraven på Integrerat växtskydd?

Gårdsbesök med framförallt Integrerat växtskydd som tema kan göras hos Odling i balans-gårdar som finns runtom i landet. Kontakta Odling i Balans eller läs mer om pilotgårdarna direkt på hemsidan.