Växtskyddet och vattnet

Under denna sida finns ett samlat material kring hur du skyddar vattenmiljön i samband med ditt arbete. Informationen är uppdelad i olika stycken för att göra det så tydligt som möjligt.

Växtskyddet och vattnet

Placeholder

Växtskyddet och vattnet

Materialet om Växtskyddet och vattnet togs fram för några år sedan men är fortfarande aktuellt idag. Du kan se materialet som en verktygslåda för att plocka idéer eller inspireras till aktiviteter.

 

Kap 2: Vad kan göras på gården för att minska läckaget

SV Bildbank (11)

Kap 2: Vad kan göras på gården för att minska läckaget

Ta del av Säkert växtskydds informationsmaterial i Biblioteket.

Biblioteket

Kap 3: Vad innebär etiketten i praktiken?

SV Bildbank (30)

Kap 3: Vad innebär etiketten i praktiken?

Kap 4: Vad innebär kraven på Integrerat växtskydd?

SV Bildbank (9)