Under denna sida finns ett samlat material kring hur du skyddar vattenmiljön i samband med ditt arbete. Informationen är uppdelad i olika stycken för att göra det så tydligt som möjligt.

Växtskyddet och vattnet

Materialet om Växtskyddet och vattnet togs fram för några år sedan men är fortfarande aktuellt idag. Du kan se materialet som en verktygslåda för att plocka idéer eller inspireras till aktiviteter.

  • Se vilken effekt anpassade skyddsavstånd har i praktiken.
  • Pröva att fyll på en spruta utan att spilla.
  • Bjud in en funktionstestare och få reda på vad de vanligaste felen är som hittas vid funktionstester av sprutor och vad du själv kan kolla på din spruta.
  • Bjud in en rådgivare för att diskutera var du hittar den information du behöver på etiketter och bruksanvisningar. Varför finns användningsvillkoren och hur kan man bevisa att man uppfyllt dem?
  • Besök en gård i närheten som jobbar med integrerat växtskydd eller bjud in en rådgivare till den egna gården för att se vad man kan arbeta med där.

Du kan beställa eller ladda hem material om växtskyddet och vattnet från vårt Bibliotek

Material: 

Vi har samlat länkar till artiklar, material, webbsidor och annat som hör till kapitlen i växtskyddet och vattnet.

Kap 1: Hur mår vattnet? 

Fler inom samma kategori