Personlig skyddsutrustning - Påfyllning av spruta

Vid Borgeby fältdagar fick besökarna pröva att fylla på en spruta utan att spilla. Se hur bra de lyckades i den här filmen.