Transport

Olyckor vid transport av fylld spruta är både kostsamma och kan orsaka stora skador på miljön. Det finns vissa saker att tänka på för att minska riskerna för att olyckor sker.

Tips vid transport med fylld spruta

Tips vid transport med fylld spruta

  • Undvik långa körsträckor med fylld spruta.
  • Kör inte om du är trött eller stressad.
  • Var extra försiktig då det finns diken längs vägarna och vägarna är kurviga. Vid mötande trafik, stanna och låt dem hellre backa eller köra undan än att du kör åt sidan.
  • Ring 112 vid olycka och ha med säkerhetsdatabladet i traktorn för att snabbt kunna ge hjälpen den information de behöver.
  • Du ska kontakta kommunens miljö- och hälsoförvaltning om yt- eller grundvatten riskerar att förorenas.
  • Äldre sprutor har axlar som är byggda för en körhastighet på 25 km/h men moderna traktorer får framföras i 40 km/h. Har du en äldre spruta- sakta ner!
  • Har du spruta med självstyrande drag, stäng av det då du kör i kuperad terräng.
    Se till att inget spill sker under transporten. Tanklocket ska sitta på ordentligt, munstyckena ska ha droppskydd och slangar och slangfästen ska vara hela och täta.

Hastigheten på skylten anger vilken maxhastighet som sprutan är gjord för att få framföras i. Saknas skylt gäller oftast 25 km/h som maxhastighet.