Reglerna för användning av växtskyddsmedel som innehåller ämnet prosulfokarb skärptes senast 2019. Nu inför Kemikalieinspektionen ännu strängare villkor för att minska risken att ämnet hamnar i andra grödor än de som ska behandlas.

Växtskyddsmedel med prosulfokarb används bland annat vid ogräsbekämpning i stråsäd. Ett problem med ämnet är dock att det lätt förångas och sprids med vinden. Spridningen av medel med ämnet riskerar att hamna på intilliggande frukt- och grönsaksodlingar, som inte får innehålla prosulfokarb. Detta kan i sin tur leda till att odlaren tvingas slänga delar av sin skörd.

2019 beslutade Kemikalieinspektionen om nya villkor för produkter som innehåller prosulfokarb. Trots detta har det fortsatt rapporterats om fynd av ämnet på frukt i intilliggande odlingar.
För att minska risken att ämnet hamnar i intilliggande odlingar har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning av medel som innehåller prosulfokarb.
Arbetet med att minska exponeringen av växtskyddsmedlet i närbelägna odlingar med frukt och grönt har bedrivits i dialog med innehavaren av produktgodkännandet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Detta är de nya villkoren:

  • Avdriftsreducerande utrustning 90 % ska alltid användas.
  • Körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h.

I övrigt är villkoren oförändrade.

De ändrade villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Dessa har fått nya användningsvillkor och nya registreringsnummer.
Preparat med gamla registreringsnummer får användas och lagras till och med 24 november 2023.

Fler nyheter

2022-06-15

Besök oss på mässorna i sommar!

Säkert växtskydd medverkar på Borgeby Lantbruksmässa och Brunnby Lantbrukardagar. Välkommen till vår monter för att fråga, diskutera eller

Läs mer
2022-06-09

25 år med Säkert växtskydd

Sedan 1997 har Säkert växtskydd arbetat för att utbilda svenska lantbrukare och trädgårdsföretag genom att ge råd om en säker hantering av.

Läs mer
2022-04-28

Nya listor med avdriftsreducerande utrustning 

Att använda särskilt avdriftsreducerande utrustning är ett enkelt sätt att få säkrare effekter och kortare anpassade skyddsavstånd.

Läs mer