Blöt höst ökar risken för läckage av diflufenikan

2023-09-27

Under augusti har flera lantbrukare kämpat med våta fält och med att hantera följderna av en både torr och därefter våt sommar. Även om det i flera delar av landet fortfarande är blött hoppas vi att fälten torkar upp och att höstsådd och efterföljande behandlingar ska gå att utföra som planerat. Inför höstens ogräsbehandlingar är det viktigt att vara påläst om villkor och rekommendationer för växtskyddsmedel innehållandes diflufenikan (DFF) och prosulfokarb.

SLU Centrum för Kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) jobbar med att bevaka spridning och effekter i miljön från användningen av växtskyddsmedel. Resultat från analyser genom åren visar att risken för läckage av växtskyddsmedel från fält är högre på hösten än på våren. Mätningar visar att halter av diflufenikan i ytvatten tagna under höstsäsongen innehåller betydligt högre halter av diflufenikan än prover tagna resten av året.
Vi har pratat med Gustaf Boström på CKB och han kan berätta mer om varför en blöt höst kräver att man är extra uppmärksam vid behandling med diflufenikan.

Hej Gustaf! Vad beror det på att det är sådan skillnad mellan höst och vår?
Flera faktorer bidrar, t.ex. mer nederbörd, mer flöden ut från fälten istället för upptag i växter och att temperaturen är lägre under den tiden på året, vilket leder till lägre nedbrytningshastighet.
Hur höga halterna av diflufenikan blir i ett vattendrag beror på ett ganska komplext samspel mellan användning, nederbörd och flöden, vilket också påverkas av t.ex. jordart på fälten, där leriga jordar ofta innebär en högre risk för flöde ut till ytvatten, via dräneringar.

Om det skulle bli en regnig höst, vad behöver man tänka på inför en behandling med diflufenikan?
Våra resultat visar att risken för läckage ökar om man sprutar kort tid innan stora regnmängder, så man bör ju undvika behandling om det finns risk för regn de kommande dagarna. Man kan förstås inte styra över vädret men det som går att påverka är användningen på fälten, alltså mängden man använder och timingen. Man bör försöka hålla ner doserna och som sagt undvika att spruta innan risk för regn.
Våra mätningar från miljöövervakningen visar att resthalterna av diflufenikan verkar vara på väg neråt i vattendrag i Skåne under de senaste åren. Så det ser bättre ut än tidigare, men det är viktigt att fortsätta vara försiktig så den goda trenden håller i sig.

Varför är det viktigt att tänka på det här?
Diflufenikan har under flera år varit det växtskyddsmedel som oftast överskrider sitt riktvärde i olika mätningar, och att riktvärdet överskrids innebär att det finns en risk för att vattenmiljön påverkas negativt. Eftersom diflufenikan är ett ogräsmedel är det främst alger och vattenväxter som riskerar att påverkas direkt, men det kan ju också ge följdverkningar för andra organismer som äter av algerna eller växterna.

 

Mer om DFF:
Säkert växtskydds film - Säker användning av diflufenikan
Säkert växtskydds faktablad DFF - En luring i vattenmiljön
Jordbruksverkets Ogräsbrev nr 13 (2023) 
Jordbruksverkets Ogräsbrev nr 14 (2023)