Säkert växtskydd avvecklas

2023-12-22

Säkert växtskydd avvecklas under första halvan av 2024. Det innebär att kontinuerlig uppdatering av webbsida, utskick av nyhetsbrev samt uppdatering av befintligt material upphör efter den 31 december 2023. Hjälpredan och befintligt material kommer att finnas tillgängligt för nedladdning och beställning på webbsidan fram till 30 juni 2024. Inget nytryck av material kommer att ske under denna period och det finns därför en risk att delar av materialet tar slut på lager.

Säkert växtskydd har genom åren finansierats av offentliga medel som inte längre finns tillgängliga. Därmed saknas ekonomiska resurser att bedriva verksamheten. Deltagande organisationer i Säkert växtskydd har undersökt andra finansieringsmöjligheter, utan att hitta en lämplig och långsiktig finansiering för att driva verksamheten vidare.

Hur tillgången på Säkert växtskydds informationsmaterial om säker växtskyddshantering ska säkras från och med 1 juli 2024 håller på att utredas. Det är i nuläget för tidigt för att ge några svar på om och hur materialet ska förvaltas framöver. Information om det kommer att läggas ut löpande på Säkert växtskydds webbsida. Projektägare LRF och samarbetande parter i projektet prioriterar i detta läge att arbeta för att säkra en fortsatt förvaltning av Hjälpredan.

Kampanjen Säkert växtskydd har drivits av LRF sedan 1997 i samarbete med Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Lantmännen och Svenskt Växtskydd. En säker och effektiv hantering av växtskyddsmedel inom svenska lantbruk- och trädgårdsföretag är fortsatt en viktig fråga för dessa organisationer.

Om du har frågor kopplat till informationen ovan eller angående beställning av tryckt informationsmaterial, mejla info@sakertvaxtskydd.se .