Uppdaterade listor över avdriftsreducerande utrustning

2023-05-26

Från och med idag finns årets listor med avdriftsreducerande utrustning i Biblioteket. 

Att arbeta för reducerad vindavdrift minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar bland omgivande natur eller intilliggande grödor. Det för även med sig fördelar såsom ökad växtskyddseffekt och kortare anpassade skyddsavstånd.


Varje år publicerar Säkert växtskydd uppdaterade listor över avdriftsreducerande utrustning. Listan specificerar spridare och sprutmodeller med särskilda inställningar och villkor.

Idag publiceras årets uppdaterade listor över avdriftsreducerande utrustning godkänd för såväl bom- som fläktspruta i Biblioteket - Mest efterfrågat.

Båda listorna finns för nedladdning, inte beställning.

Appen Hjälpredan kommer att uppdateras enligt de nya listorna innan mitten på juni.