SV Bildbank (21)

Aktuellt

Tyck till om DFF-kampanjen

2022-02-09

Mellan åren 2018-2020 bedrevs diflufenikankampanjen i syfte att vända trenden att diflufenikan uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne . Förra året kom analysresultaten från nationella miljöövervakningen som visade att kampanjens mål att sänka halterna inte hade nåtts. Nu bjuder Säkert växtskydd in lantbrukare till diskussionen om den gångna kampanjen och om möjliga åtgärder framåt för att minska risken att ogräsmedlet fortsätter läcka ut.

Läs nyheten

Lika bra effekt med avdriftsreduktion

2020-11-12

Det har nu under tre år legat med två led med avdriftsreducerande utrustning i en försöksserie som är inriktad på åkerven och örtogräs i höstvete. L5-2424 heter försökserien för den extra intresserade! I serien jämförs ett led som behandlas med vanliga spaltspridare, ett led som använder två-håls vinklade kompakta injektorspridare (dubbelspalt) och ett tredje led med en injektorspridare som ger 90 % avdriftsreduktion. Dosering och vätskemängd har varit densamma i alla tre leden, så egentligen är det bara duschkvalitet och den täckningsgrad som de olika munstyckena ger upphov till som skiljer. De två leden med avdriftsreducerande teknik är finansierade av Stiftelsen svensk lantbruksforskning, SLF.

Läs nyheten