Växthus- Säker arbetsmiljö

Vid all hantering av kemikalier är det viktigt att exponeringen blir så liten som möjligt. Ju kortare tid, färre antal gånger och desto mindre volymer du hanterar, desto mindre risk tar du.
Detta faktblad från HIR Skåne ger praktisk information om hur man skapar en bra arbetsmiljö vid hantering av kemiska växtskyddsmedel i växthus. Det är viktigt att arbetsmiljön blir säker både för dig som utför växtskyddsbehandlingen och för dig som hanterar de behandlade produkterna efteråt.