Guide till Säkert växtskydd

Det är mycket att hålla reda på när man ska använda kemiska växtskyddsmedel. Målet är såklart att all användning ska vara så skonsam som möjlig ­ både för miljön och användaren.

Här samlas information om integrerat växtskydd, skyddszoner, sprutteknik, arbetsmiljö samt hjälpmedel vid användningen. Kort sagt, det mesta du behöver hålla koll på i växtskyddsarbetet. Vi som tagit fram skriften arbetar inom projektet Säkert växtskydd, som är ett samarbetsprojekt för olika myndigheter och branschorganisationer. Vi hoppas att skriften kommer att leda till, just det: ett Säkert växtskydd!