Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt.

Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.

2019-06-24 - 192 kB

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

 

2022-11-23 - 5 MB

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2021-11-30 - 2 MB

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2022-04-28 - 666 kB

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2022-04-28 - 798 kB

Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs
alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

2022-02-22 - 304 kB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. De finns i två versioner, den här som du fyller i per datum och en som du fyller i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 583 kB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. Den finns i två versioner, den här som du fyller i per plats och en som du fyller i per datum. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält. 

2020-10-05 - 589 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. Den här fyller du i per datum . Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 586 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. I denna fyller du i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 594 kB