SV Bildbank (9)

Rådgivning kring säkert växtskydd

Ta hjälp av duktiga rådgivare för tips och idéer om säker och effektiv hantering av växtskyddsmedel.

Greppa näringen

Sid4

Greppa näringen

Du kan få hjälp med hur du säkrast hanterar dina växtskyddsmedel via rådgivning från Greppa Näringen.

Greppa Näringen erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att hitta rätt lösningar utifrån gårdens förutsättningar. En bra planering är viktig för att skapa ett säkert och fungerande system för att hantera och använda växtskyddsmedlen på gården.

Greppa näringen erbjuder följande rådgivning:

  • Säker växtskyddshantering
  • Integrerat växtskydd
  • Växtskydd i vattenskyddsområden
  • Prognosmodeller för potatisbladmögel
  • Växtskydd - fläktspruta

Enskild rådgivning är kostnadsfri och erbjuds till lantbrukare och anställda, som driver lantbruk med minst 50 hektar åkerareal eller har en djurproduktion med minst 15 djurenheter. För odlare av grönsaker på friland finns det möjlighet att ta del av rådgivningen även om en mindre areal än 50 hektar brukas.

Kontakta din länsstyrelse om du vill ha rådgivning om växtskyddshantering

Alla lantbrukare har oavsett gårdarnas areal och antal djurenheter möjlighet att delta i Greppa Näringens gruppaktiviteter och ta del av informationen på Greppa Näringens webbplats.

Greppa Näringen

Rådgivning vid odling i växthus

Rådgivning vid odling i växthus

Du som är odlare kan få råd från olika privata rådgivningsföretag.  Även Länsstyrelsen kan ha rådgivning. Kontakta länsstyrelsen för att få veta mer om vad som gäller i ditt län.

För att öka kunskapen om hur läckage av växtskyddsmedel uppstår och kan förhindras erbjuder Greppa Näringen en kostnadsfri rådgivning.

För mer information om modulen:

Greppa Näringen - Modul 13A

Jordbruksverket

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets sidor om växtskydd kan du bland annat hitta information om skadegörare, behörighetsutbildning för dig som använder växtskyddsmedel och om växtskyddscentralernas arbete med inventering av skadegörare.

Jordbruksverkets webbplats