Fläktspruta

Tänk på att:

Filminselning 2012 (10)

Tänk på att:

  • Spruta tidiga morgnar och sena kvällar, då det ofta är mer gynnsamma förhållanden då.
  • Använda "Hjälpredan" för bestämning av anpassat skyddsavstånd.
  • Förbättra sprutans prestanda, t.ex. genom att utrusta sprutan med avdriftsreducerande utrustning.
  • Avstå från bekämpning då "Hjälpredan" rekommenderar stora skyddsavstånd.

Hjälpredan

SV Bildbank (25)

Hjälpredan

Hjälpredan för fläktspruta är ett verktyg som hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar. Vattendrag, känsliga grödor, trädgårdar och växthus är exempel på känsliga objekt där du behöver hålla skyddsavstånd.

För att beräkna skyddsavståndets storlek måste du känna till faktorer som:

  • vindstyrka
  • temperatur
  • bomhöjd (ej för fläktspruta)
  • duschkvalitet

Med hjälp av tabeller kan du därefter få fram skyddsavståndet. Tabellerna finns i broschyren Hjälpreda för fläktspruta.

 

Tänk på att avdriftsreducerande utrustning är ett krav vid användning av vissa preparat. Se listan för godkänd avdriftsreducrande utrustning som gäller för fläktspruta. 

Avdriftsreducerande utrustning

Avdriftsreducerande utrustning

I Biblioteket finns såväl faktablad och förteckning över avdriftsreducerande utrustning som är testad och godkänd vid Julius Kuhn Institut, JKI, (fd BBA) i Tyskland.

Listan visar spridare eller utrustning som efter provning placerats i någon av klasserna 50%, 75%, 90%, 95% eller 99% avdriftsreduktion, vilket medför betydligt kortare skyddsavstånd. Den minskade avdriften medför även att en större andel träffar de behandlade plantorna.

Godkänd utrustning

Godkänd utrustning

Det finns ingen allmän provning av utrustningar utan varje tillverkare får låta prova sin egen utrustning. Hjälpredan kan bara användas för utrustning som testats och godkänts som Särskilt avdriftsreducerande av JKI (fd BBA) i Tyskland, eller testats med samma metoder, eller enligt SS/ ISO 22866:2005, och uppfyller samma krav på avdriftsreduktion. Andra länder kan ha andra grunder för tester och godkännande, som dock ännu inte kan användas i Sverige.

Särskilda krav

Särskilda krav

Observera att det kan finnas särskilda krav i registrering av preparat att de måste användas med särskilt avdriftsreducerande utrustning men skall läsas av på annan plats i tabellerna.

 

Ex: För ett preparat anges att om utrustning för 75 % avdriftsreduktion används ska skyddsavstånd avläsas i kolumn för 0 % och då utrustning för 90 % avdriftsreduktion ska skyddsavstånd avläsas i kolumn för 25 %.

Utåtriktad luft avstängd

Utåtriktad luft avstängd

I många fall står det angivet i listan att exempelvis de yttersta 3 eller 5 raderna endast får sprutas med den utåtriktade luften avstängd. Detta avser då vinden blåser vinkelrätt mot trädraderna. Praktiskt innebär detta att först skall skyddsavstånd lämnas. Det är de först sprutade raderna inne i odlingen innanför skyddsavståndet som endast får sprutas med vätska och inte med luftström utåt. Om vinden är i trädradernas längdriktning lämnas skyddsavståndet bakåt respektive framåt i raden. Det förutsätts att träden samlar det som sprutas i sidled.