Att tänka på för dig som hanterar halm och gödsel

2022-01-26

Pyralider ingår i flera växtskyddsmedel som används för att bekämpa ogräs i såväl spannmål som trädgårdsgrödor. Men rester av dem kan skada känsliga grödor och det är därför viktigt att noggrant följa både krav och rekommendationer för preparat som innehåller aminopyralid eller klopyralid.

Det har rapporterats om att bland annat tomatplantor har tagit skada av så kallade pyralider. Jordbruksverket uppger att rester av pyralider har påträffats i halm, jord och organiska gödselmedel som har använts i trädgårdar eller växthus. Det verksamma ämnet aminopyralid finns i ogräsmedlen LancelotMustang Forte och Tombo. Klopyralid finns i produkterna Ariane SGaleraMatrigonCliophar 600 SL och Kinvara.

För dig som hanterar halm som behandlats med aminopyralid eller klopyralid, eller gödsel som innehåller sådan halm, är det mycket viktigt att noga följa de villkor som finns för produkterna.

 

Villkor ska skydda efterföljande grödor
I villkoren för ogräsmedel med aminopyralid framgår det att halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket, men att halm som behandlats eller gödsel som innehåller sådan behandlad halm inte får förmedlas till andra lantbruk – halmen och gödseln får endast brännas eller användas för tekniska ändamål om du inte använder den i ditt eget lantbruk. Växtmaterial som behandlats med klopyralid har inte motsvarande villkor som aminopyralid men rekommendationen är att det inte bör användas i växthus eller till kompost.

För mer information om villkoren och hur du kan göra för att minska skaderisken med pyralider, gå till LRFs sida om pyralider.

 

Om du säljer din halm eller gödsel bör du alltid informera köpare och transportör om klopyralid har använts. Du som köper eller transporterar/förmedlar halm, jord och gödsel rekommenderas att fråga säljaren om klopyralid har använts.

Fler nyheter