Ladda hem

I den här filmen visar och berättar rådgivaren hur du kan minska risken för avdrift genom val av munstycke, tryck och bomhöjd.

2019-12-18 - 432 MB
Ladda hem

Spridning nära dräneringsbrunnar ökar risken för läckage av växtskyddsmedel till vatten. I filmen får du veta vad som är viktigt att tänka på vid bekämpning nära brunnar.

2019-06-14 - 432 MB
Ladda hem

I filmen berättar lantbrukaren vad som behöver gås igenom vid en egen teknisk översyn av utrustning för att sprida växtskyddsmedel.

2019-06-14 - 174 MB
Ladda hem

I denna film får du reda på hur du ska hantera använd skyddsutrustning.

2019-06-14 - 47 MB
Ladda hem

I filmen berättar lantbrukaren vad du ska tänka på när du ska hantera tömda dunkar för växtskyddsmedel.

2019-06-14 - 46 MB
Ladda hem

Hjälpredan används för att beräkna det anpassade skyddsavstånd som du behöver hålla vid sprutning. I den här filmen får du veta hur du använder den.

2019-06-14 - 438 MB
Ladda hem

Kalibrering av sprutan görs med fördel en gång per år för att kontrollera att hastighetsmätare och flödesmätare visar rätt. I den här filmen får du reda på hur kalibrering kan göras.

2019-06-14 - 422 MB
Ladda hem

I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid körning av bomspruta.

2019-06-14 - 382 MB
Ladda hem

I den här filmen får du veta vilken personlig skyddsutrustning du behöver vid spridning med fläktspruta.

2019-06-14 - 374 MB
Ladda hem

I filmen får du tips om vilken skyddsutrustning du ska använda vid påfyllning och rengörning av sprutan.

2019-06-14 - 410 MB
Ladda hem

Vid Borgeby fältdagar fick besökarna pröva att fylla på en spruta utan att spilla. Se hur bra de lyckades i den här filmen.

2019-06-14 - 353 MB
Ladda hem

I den här filmen får du veta vilken skyddsutrustning du behöver vid sprutning med ryggspruta.

2019-06-14 - 337 MB
Ladda hem

I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid bekämpning i växthus.

2019-06-14 - 478 MB
Ladda hem

För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. Observera att filmen gjordes innan benämningarna för avståndet ändrades, därför benämns "fast skyddsavstånd" som "markanpassat skyddsavstånd" och "anpassat skyddsavstånd" som "vindanpassat skyddsavstånd".

2019-06-14 - 591 MB
Ladda hem

Detta är den nyaste filmen om skyddsavstånd. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. 

2019-06-14 - 82 MB
Ladda hem

Diflufenikan, eller DFF, ingår i flera växtskyddsmedel mot ogräs i stråsäd. Dock påträffas diflufenikan i allt för höga halter i vattendrag.
Då ämnet verkar genom att hämma fotosyntesen kan vattenväxter ta skada och det i sin tur kan påverka ekosystemet.
I den här filmen får du som odlare råd hur du kan göra för att vidta förstärkt hänsyn vid behandling med DFF.

2021-09-09 - 156 MB
Ladda hem

En biobädd förlorar sin nedbrytande effekt med tiden och materialet behöver bytas ut med jämna mellanrum. I filmen får du se hur du kan göra.

2019-06-14 - 639 MB
Ladda hem

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra funktionen hos en äldre spruta. I filmen får du tips på några av de ändringar som kan göras.

2019-06-14 - 576 MB
Ladda hem

Den miljöövervakning som görs i Sverige visar att fynd av bekämpningsmedel återfinns i våra vattendrag. kring Vemmenhögsån i Skåne har man lyckats få ner halterna genom att förbättra sin hantering av växtskyddsmedel.

2019-06-14 - 360 MB
Ladda hem

I den här filmen får du veta hur hur du som växthusföretagare minskar risken för att växtskyddsmedel läcker ut i omgivningen. Klara Löfkvist från HIR Skåne visar hur en säker påfyllning och tvätt av sprutan kan gå till i växthus. 

2021-08-09 - 801 MB