25 år med Säkert växtskydd

2022-06-09

Sedan 1997 har Säkert växtskydd arbetat för att utbilda svenska lantbrukare och trädgårdsföretag genom att ge råd om en säker hantering av växtskyddsmedel för att minska riskerna för såväl miljö och hälsa. Kampanjen firar därmed 25-årsjubileum i år. Sören Persson, initiativtagare till projektet och Per Christersson, Säkert växtskydds första projektledare berättar om Säkert växtskydds första tid.

1997 startade det som kom att bli Säkert växtskydd. Från början var det ett initiativ från dåvarande miljöchef på LRF, Sören Persson.
- Vi ville att det svenska lantbruket skulle ta frivilliga initiativ och minska riskerna vid användning av växtskyddsmedel, som ett alternativ till en onödigt omfattande lagstiftning, säger Sören Persson. LRF drev då kampanjen "Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk". Strategin var att genom dialog med berörda parter förmå lantbruket att göra frivilliga åtgärder med hjälp av stöd från EU:s dåvarande miljöersättningsprogram. För att fördjupa visionen för projektet bjöds representanter från Lantmännen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Industrin för Växt- och Träskyddsmedel, IVT, till ett möte. Idag består samarbetet av i stort sett samma partners som 1997. 2018 tillkom Arbetsmiljöverket och IVT är ersatt av Svenskt Växtskydd.

 

Per Christersson var nyexaminerad när han axlade rollen som Säkert växtskydds första projektledare.
- Jag minns att jag tvingade min stackars far att bygga en biobädd. När vi sen insåg hur mycket det spilldes ledde det till att vi köpte ny spruta och därefter byggde en spruthall – och vidare till att vi började med fyllning och tankskölj i fält, säger Per Christerson vars intresse för sprutteknik har fortsatt under åren. 

– Tekniken går fram med stormsteg. Med den nya sprutan har vi ökat effektiviteten, gått ner i doser och har en precision på ett helt annat sätt än tidigare. Det är som en helt ny värld och jag blir lika förvånad varje gång, säger Per Christerson.

 

Under åren har en en stor mängd informationsmaterial publicerats på webben och till bland annat Länsstyrelsernas behörighetskurser – utbildningar som idag är betydligt mer omfattande än tidigare. Regelverket är inte helt enkelt, utan det ställs höga krav på kunskap. Säkert växtskydds roll är att bidra till att användare får den kunskap som behövs för att förstå och efterleva regler och villkor.

 

Jubileumet firas på Borgeby och Brunnby med tårtbjudning till dagens första 50 besökare i montern, både onsdag och torsdag! Välkomna att fira med oss i vår monter!

Fler nyheter