Placeholder_hero_2

Under sprutning

Transport

SV Bildbank (18)

Transport

Olyckor vid transport av fylld spruta är både kostsamma och kan orsaka stora skador på miljön. Det finns vissa saker att tänka på för att...

Läs mer om transport

Väder

SV Bildbank (15)

Väder

I samband med sprutning är det viktigt att utvärdera rådande väderlek, både före, under och efter.

Läs mer om väder

Skyddsavstånd

SV Bildbank (1)

Skyddsavstånd

För att växtskyddsmedel inte ska komma ut i omgivande miljö är det viktigt att hålla föreskrivna skyddsavstånd.

Läs mer om skyddsavstånd

Sprutjournal

SV Bildbank (23)

Sprutjournal

All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel, både inomhus och utomhus, ska dokumenteras.

Sprutjournal

Olycka

Olycka

Det är inte alltid som man reagerar rationellt och handlingskraftigt i en krissituation så det är alltid bra att vara påläst innan olyckan.

Olycka

Hjälpredan

SV Bildbank (35)

Hjälpredan

Du som användare av växtskyddsmedel är ansvarig för att inte orsaka skada eller påverkan på omgivande miljö när du sprutar.

Gå till Hjälpredan

Odling i växthus

Filminselning 2012 (12)

Odling i växthus

Eftersom en liten mängd spill av växtskyddsmedel kan förorena stor mängd vatten är det viktigt att hantera sina bekämpningsmedel rätt när man arbetar i växthus.

Odling i växthus