Säkert växtskydd håller ett digitalt seminarium för att följa upp diflufenikankampanjen och du som är lantbrukare och/eller användare av diflufenikan bjuds in för att tycka till om den gångna kampanjen.

Den 3 mars kl 12.30-14.00 hålls en digital uppföljning av diflufenikankampanjen via Teams.

Webbinariet är  ett tillfälle för er som använder diflufenikan (DFF) att ge din syn på kampanjen och diskutera med experter och kollegor hur vi kan lyckas med att sänka halterna av DFF i våra ytvatten.

Säkert växtskydd har bjudit in Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) att ge en lägesrapport. 
Jordbruksverket kommer berätta hur du kan optimera användningen av DFF.

Länk till webbinariet
Start kl 12.30
Koppla upp dig från 12.20.

Vi vill gärna få en uppfattning om hur många som kommer, anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till info@sakertvaxtskydd.se

Välkommen!

Diflufenikankampanjen pågick 2018-2020 med syftet att vända trenden att det aktiva ämnet diflufenikan (DFF), som finns i flera ogräsmedel, uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne. Se Säkert växtskydds kortfilm om kampanjen här.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer