Att använda särskilt avdriftsreducerande utrustning är ett enkelt sätt att få säkrare effekter och kortare anpassade skyddsavstånd. Idag publicerar Säkert växtskydd uppdaterade listor över avdriftsreducerande utrustning godkänd för bom- och fläktspruta.

Att arbeta för reducerad vindavdrift minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar bland omgivande natur, människor, pollinerande insekter eller intilliggande grödor. Det för även med sig fördelar såsom ökad växtskyddseffekt och kortare anpassade skyddsavstånd.

Varje år publiceras uppdaterade listor med utrustning som kan avläsas som avdriftsreducerande, detta kan t.ex. vara särskilda spridare eller sprutmodeller, med specificerade inställningar och villkor.
Från och med idag hittar du nya listor i Säkert växtskydds Bibliotek. Under Mest efterfrågat finns två listor, en för lantbruksspruta med bom och en för fläktspruta.
Nytt för i år är att listan för bomspruta även innehåller godkända pulsviddsmoduleringssystem (PWM).

Appen Hjälpredan kommer att uppdateras enligt de nya listorna inom de närmaste dagarna.

Tips!
Om du funderar på vilka spridare just du kan använda eller ifall du bara vill veta mer om vad avdriftsreducerande utrustning handlar om vill vi varmt rekommendera att titta i Säkert växtskydds egen skrift Särskilt avdriftsreducerande utrustning. Där hittar du fördjupad information om ämnet och om hur den här typen utrustning kan göra ditt växtskyddsarbete ännu bättre och säkrare.

Båda listorna och faktabladet finns för nedladdning, inte beställning.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer