Safe Pesticide Management is an information campaign which started in 1997. The campaign is a cooperation between different authorities, interest organisations and companies. The aim is to reduce pesticides in ground and surface waters and to improve the use of personal equipment when handling pesticides

The Campaign

New Plant Protection Products legislation was introduced in 1997. This started a discussion about how detailed the legislation should be, with the result that excessively detailed legislation would not be efficient. Instead, the Federation of Swedish Farmers (LRF) took the initiative to start the voluntary information campaign Safe Pesticide Management in order to promote information to farmers, consultants and retailers.

This initiative was taken together with the Chemicals Inspectorate, the Board of Agriculture, the Environmental Protection Agency, the Swedish Work Environment Authority and the Farmers' Supply & Crop Marketing Association.

The campaign has distributed information through brochures, courses, leaflets, advertisements and the website www.sakertvaxtskydd.se. None the least, the campaign is active in arranging seminars and field trips but does also participate in agricultural fairs in Sweden.

We focus on the following information:

  • Safe filling and cleaning of sprayers
  • Safe storage of pesticides
  • Safety distance – surface runoff
  • Safety distance – wind drift

Aktuellt

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer