Om oss

Om kampanjen Säkert växtskydd

Här hittar du information om kampanjen, presskontakt eller kontaktuppgifter till styrgruppen.

Vi finns också på info@sakertvaxtskydd.se. 

Informationskampanj

Säkert växtskydd består av en grupp kunniga och engagerade människor som representerar både myndigheter och näringsliv med koppling till jordbruk och då speciellt växtskyddsmedel. Syftet med Säkert växtskydd är att genom information förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i jordbruk över hela landet. På det viset vill vi nå minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan av växtskyddsmedel från svenskt jordbruk och trädgårdsodling

Hänsyn till miljö och hälsa

Informationskampanjen riktar sig till dig som använder och hanterar växtskyddsmedel. Genom vårt arbete får du råd om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra  för att minimera miljö- och hälsoriskerna. På vår webbsida hittar du bland annat Hjälpredan för att bestämma skyddsavstånd vid bekämpning och kan ladda ner broschyrer, listor över preparatvillkor och filmer.

Kampanjen ska även informera om nya lagkrav som gäller för spridning av växtskyddsmedel. Vi strävar efter att inga påvisbara halter av växtskyddsmedel ska återfinnas i ytvattnet.

Samarbete mellan bransch och myndigheter

Arbetet inom Säkert växtskydd drivs av LRF i samarbete med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Lantmännen, Naturvårdsverket och Svenskt Växtskydd. Vi vill öka ansvarstagandet inom svenskt jordbruk på frivillig grund. Genom att många olika organisationer driver olika frågor får lantbrukarkåren information från flera håll om hur viktigt detta frivilliga arbete är. Projektet drivs av en projektledare och en styrgrupp och finansieras delvis med EU-medel via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Över tjugo års arbete

Säkert växtskydd startade redan 1997. Under våren 2007 utökades samarbetet med Greppa Näringen och kampanjen bytte då namn till Greppa Växtskyddet.  Våren 2013 bytte kampanjen tillbaka till namnet Säkert växtskydd. Samarbetet med Greppa Näringen förändrades inte i och med namnbytet och rådgivning om växtskydd på gårdsnivå sker fortfarande inom Greppa Näringen.

 

Vill du veta mer? Kontakta någon i Säkert växtskydds styrgrupp eller maila till info@sakertvaxtskydd.se

Press

Presskontakt:

Negin Nasiripour, LRF

negin.nasiripour@lrf.se

08-787 50 53

Kontakt

Nedan hittar du kontaktpersoner för kampanjen.

Negin Nasiripour

Negin Nasiripour, Lantbrukarnas Riksförbund

Projektledare Säkert växtskydd

Tfn: 08-787 50 53

Agneta Sundgren

Agneta Sundgren, Lantbrukarnas Riksförbund

Ordförande Säkert växtskydd

Tfn: 08-787 50 08

Mats Allmyr, Kemikalieinspektionen

Tfn: 08-519 41 180

Charlott Gissén, Jordbruksverket

Charlott Gissén, Jordbruksverket

Tfn: 036-15 64 95

Freddy Bengtsson

Freddy Bengtsson, Lantmännen

Tfn: 010-556 97 16

Sören Pagh, Svenskt växtskydd

Tfn: +45-32 66 07 00

Henrik Appelgren, Naturvårdsverket

Tfn: 010-698 14 95

Emil Jansson, Naturvårdsverket

Tfn: 010-698 13 68

Christer Johansson

Christer Johansson, Jordbruksverket

Tfn: 036-15 58 77

Christer Johansson

Lena Andersson, Jordbruksverket

Tfn: 036-15 60 53 

Christer Johansson

Maria Dalin, Arbetmiljöverket

Tfn: 010-730 96 03

info@sakertvaxtskydd.se