Om oss

Om kampanjen Säkert växtskydd

Här hittar du information om kampanjen, presskontakt eller kontaktuppgifter till styrgruppen.

Vi finns också på info@sakertvaxtskydd.se. 

Kampanjen

Säkert växtskydd är en utbildningskampanj med syfte att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk. Arbetet med Säkert växtskydd bedrivs över hela landet. Kampanjen vänder sig till dig som hanterar växtskyddsmedel. Målet är att bidra med tips och råd om hantering och säkerhet för att minska miljö- och hälsoriskerna kopplat till växtskyddsmedel. Syftet är att nå minsta möjliga miljöpåverkan av växtskyddsmedel från svenskt jordbruk.

Målsättningen med Säkert växtskydd

Målet med kampanjen är att nå flertalet lantbrukare som använder växtskyddsmedel med tips, idéer och
kunskap om en säker och omdömesgill hantering av växtskyddsmedel. Kampanjen ska även informera om nya lagkrav som gäller för spridning av växtskyddsmedel. Syftet är att nå minsta möjliga miljöpåverkan av växtskyddsmedel från svenskt jordbruk. Detta innebär att inga påvisbara halter av växtskyddsmedel från gårdens drift ska återfinnas i sjöar, vattendrag eller grundvatten. 

Samarbete mellan bransch och myndigheter

Kampanjen drivs av LRF i samarbete med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Lantmännen,
Kemikalieinspektionen och Svenskt Växtskydd. Kampanjen arbetar tillsammans med myndigheter och organisationer för att på frivillighetens grund öka
ansvarstagandet inom svenskt jordbruk. Genom att många olika organisationer driver frågan får lantbrukarkåren från olika håll information om hur viktigt detta frivilliga arbete är. Projektet drivs av en projektledare och en styrgrupp. Projektet finansieras delvis med EU-medel.

Startades 1997 

Säkert växtskydd startades 1997. Under våren 2007 utökades samarbetet med Greppa Näringen och kampanjen bytte då namn till Greppa Växtskyddet.  Våren 2013 bytte kampanjen tillbaka till namnet Säkert växtskydd. Samarbetet med Greppa Näringen förändras inte i och med namnbytet. Till exempel sker växtskyddsrådgivningen på gårdsnivå fortfarande inom Greppa Näringen.

Vill du veta mer? Kontakta någon i Säkert växtskydds styrgrupp eller maila till info@sakertvaxtskydd.se

Press

Presskontakt:

Negin Nasiripour, LRF

negin.nasiripour@lrf.se

08-787 50 53

Kontakt

Nedan hittar du kontaktpersoner för kampanjen.

Negin Nasiripour

Negin Nasiripour, Lantbrukarnas Riksförbund

Projektledare Säkert växtskydd

Tfn: 08-787 50 53

Agneta Sundgren

Agneta Sundgren, Lantbrukarnas Riksförbund

Ordförande Säkert växtskydd

Tfn: 08-787 50 08

Mats Allmyr, Kemikalieinspektionen

Tfn: 08-519 41 180

Charlott Gissén, Jordbruksverket

Charlott Gissén, Jordbruksverket

Tfn: 036-15 64 95

Freddy Bengtsson

Freddy Bengtsson, Lantmännen

Tfn: 010-556 97 16

Sören Pagh, Svenskt växtskydd

Tfn: +45-32 66 07 00

Marie-Louise Nilsson, Naturvårdsverket

Tfn: 010-698 11 75

Christer Johansson

Christer Johansson, Jordbruksverket

Tfn: 036-15 58 77

Christer Johansson

Lena Andersson, Jordbruksverket

Tfn: 036-15 60 53 

Christer Johansson

Maria Dalin, Arbetmiljöverket

Tfn: 010-730 96 03

info@sakertvaxtskydd.se