Växtskyddet och vattnet

Växtskyddet och vattnet

Under 2014 genomförde Säkert Växtskydd och LRF en satsning och erbjöd alla intresserade användare av växtskyddsmedel möjligheten att anordna och få finansiering för aktiviteter som handlar om en för miljön säker hantering av växtskyddsmedel.

Det finns tyvärr inte längre någon möjlighet att få finansiering för träffar men använd gärna materialet som togs fram för inspiration till aktiviteter eller studiecirklar. Plocka idéer från vår verktygslåda där du bl.a. kan hitta upplägg för dessa aktiviteter:

 • Se vilken effekt anpassade skyddsavstånd har
  i praktiken.
 • Pröva att fyll på en spruta utan att spilla.
 • Bjud in en funktionstestare och få reda på vad de vanligaste felen är som hittas vid funktionstester av sprutor och vad du själv kan kolla på din spruta.
 • Bjud in en rådgivare för att diskutera var du hittar den information du behöver på etiketter och bruksanvisningar. Varför finns användningsvillkoren och hur kan man bevisa att man uppfyllt dem?
 • Besök en gård i närheten som jobbar med
  integrerat växtskydd eller bjud in en rådgivare till den egna gården för att se vad man kan arbeta med där.

Du hittar materialet Växtskyddet och vattnet här. Du kan även beställa eller ladda hem det från vårt Bibliotek. En DVD med alla Säkert växtskydds filmer kan du beställa genom att maila info@sakertvaxtskydd.se. Allt material kan beställas kostnadsfritt.

 

Materialtips

Här hittar du länkar till artiklar, webbsidor och annat som hör till kapitlen i Växtskyddet och vattnet.

 • Kap 1: Hur mår vattnet?

Information om bekämpningsmedel i miljön från CKB

Information om den nationella miljöövervakningen från CKB

Resultat från Miljöövervakningen 2012

Sammanfattning av resultaten för 2012

Kontakta även din egen Länsstyrelse för att höra om fler mätningar har gjorts i ditt län.

Regionala pesticiddatabasen´

Artikel om gränsvärden, riktvärden och anknytning till den egna vattentäkten

Artikel om diffusa läckage

 • Kap 2: Vad kan göras på gården för att minska läckaget?

Hjälp för upplägg av praktiska övningar

Hur du underhåller och förbättrar sprutan

Biobädd- svensk originalmodell

Biobädd- inklädd modell med uppsamling

Biofilter

Bygg säkert- förråd

Bygg säkert- platta med uppsamling

Bygg säkert- biobädd

Lista över avdriftsreducerande utrustning- bomspruta

Lista över avdriftsreducerande utrustning- fläktspruta

Betningsmedel hamar också i vattendragen

Bekämpning på gårdsplaner

Praktisk handbok för skyddszonsanläggare

Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion


 • Kap 3: Vad innebär etiketten i praktiken?

Märkning av växtskyddsmedel. Råd till företag som tillverkar eller säljer växtskyddsmedel.

Produktinformation från Dow

Produktinformation från DuPont

Produktinformation från Nordisk Alkali

Produktinformation från Makhteshim-Agan

Produktinformation från Syngenta

Produktinformation från Monsanto

Produktinformation från Nufarm

Produktinfomation från Bayer

Produktinformation från BASF

 • Kap 4: Vad innebär kraven på Integrerat växtskydd?

Senaste informationen om IPM, vägledningar för olika grödor och intervjuer med odlare

Bekämpning av rapsbaggar

Testa dig själv- hur mycket inom integrerat växtskydd gör du redan?

Jordbruksverkets ogräsdatabas

Ogräsdatabasen i mobilen

Jordbruksverkets app Nyttodjur

Gårdsbesök med framförallt Integrerat växtskydd som tema kan göras hos en del av de Odling i balans-gårdar som finns runtom i landet. Kontaktuppgifter finns i beskrivningarna av gårdarna.

Egonsborg, Trelleborg

Södervidinge gård, Kävlinge

Södergård, Löderup

Västraby Lantbruk, Helsingborg

Stenastorp, Falkenberg

Fårdala, Falköping

Badene, Vara

Broby, Vadstena

Hidinge gård, Fjugesta

Wiggeby gård, Stockholm

Hacksta, Enköping

Tisby, Fjärdhundra