Skydds­utrust­ning

Ditt grundskydd

Många tycker det är knepigt att veta hur man skyddar sig mot växtskyddsmedel. Det finns hjälp att få.

Läs om grundskyddet som gäller oavsett vilken typ av spruta du använder här.

Skyddsutrustning fläktspruta

En viktig sak att komma ihåg är att fläktsprutan skapar en dimma av små droppar med växtskyddsmedel som hänger kvar i luften en stund. Därför behövs det skyddsutrustning i form av fläktmatat andningsskydd om inte traktorn är utrustad med tät hytt och kolfilter. Om du behöver gå ut ur traktorn vid spridning, se till att du har skyddsutrustning på dig.

Skyddsutrustning behövs i traktorhytter som inte är täta

Film: Personlig skyddsutrustning- fläktspruta

Visste du att det kan behövas fläktmatat andningsskydd när man arbetar med fläktspruta? Titta på filmen och lär dig mer om hur man bäst skyddar sig vid användning av fläktspruta.

Sammanfattning av filmen Personlig skyddsutrustning- fläktspruta:

  • Skyddsutrustning är heltäckande overall,
    handskar och stövlar samt ett fläktmatat andningsskydd med visir
  • Filter till andningsskydd ska vara både partikelfilter P2 och gasfilter A2
  • Om traktorn har tät hytt med kolfilter behövs endast handskar som personlig skyddsutrustning. Ögondusch ska finnas i traktorn. Kolfilter till hytten består av både partikelfilter och gasfilter.