Din Hantering

 • Förvaring

  • Förvaring
  Ett förvaringsutrymme för växtskyddsmedel kan vara utformat på olika sätt beroende på vilken mängd och vilka typer av preparat som lagras. Utrymmet kan vara allt från ett skåp till en speciell byggnad för ändamålet. Oavsett vilken storlek förrådet har måste vissa krav alltid vara uppfyllda.
 • Skydds­utrust­ning

  • Bomspruta
  • Ryggspruta
  • Fläktspruta
  • Växthus
  Många tycker det är knepigt att veta hur man skyddar sig mot växtskyddsmedel. Det finns hjälp att få. Välj den typ av spruta du använder och läs mer.
 • Sköt om sprutan

  • Sköt om sprutan
 • Påfyllning

  • Påfyllning
  Vid påfyllning och rengöring av sprutan finns det extra stor risk att läckage sker. Därför är det viktigt att tänka över platsens utformning och placering.
 • Betat utsäde

  • Betat utsäde
  När du hanterar betat utsäde finns det en del saker att tänka på för att skydda både dig själv och miljö.
 • Biologisk bekämpning

  • Biologisk bekämpning
  Biologisk bekämpning är ett alternativ till kemisk bekämpning och då framförallt i växthusproduktion.
 • Behovsanpassning

  • Behovsanpassning
  Det är viktigt att göra en bedömning av behovet av bekämpning innan sprutning utförs.
 • Avdriftsreducerande utrustning

  • Avdriftsreducerande utrustning
  Användning av särskilt avdriftsreducerande utrustning möjliggör att de anpassade skyddsavstånden kan bli kortare och är även ett användningsvillkor för en del preparat.
 • Transport

  • Transport
  Olyckor med fylld spruta vid transport är både kostsamma och kan orsaka stora skador på miljön. Men det finns saker att tänka på som minskar riskerna.
 • Väder

  • Före sprutning
  • Under sprutning
  • Efter sprutning
  Vädret innan, under och efter sprutning har påverkan på preparatets effekt på ogräs och gröda samt kan påverka risken för läckage av växtskyddsmedel till miljön.
 • Skyddsavstånd

  • Fast skyddsavstånd
  • Anpassat skyddsavstånd
  • Fläktspruta
 • Sprut­journal

  • Sprutjournal
  Här kan du läsa om vad en sprutjournal måste innehålla för uppgifter.
 • Olycka

  • Personolycka
  • Brand
  • Olycka som kan skada miljön
 • Hjälpredan

  • Hjälpredan
  Hjälpredan tillsammans med vindriktningsvisare, vindhastighetsmätare och termometer är hjälpmedel för att beräkna det vindanpassade skyddsavstånd som ska hållas vid sprutning.
 • Odling i växthus

  • Odling i växthus
  Eftersom en liten mängd spill av växtskyddsmedel kan förorena stor mängd vatten är det viktigt att hantera sina bekämpningsmedel rätt när man arbetar i växthus. Det är även viktigt att tänka på att man hanterar sprutan rätt, skyddar sig själv och förvarar kemikalierna på rätt sätt.