Uppgradera sprutan

Art: Nedladdning

Publicerades: 2013-06-11

Filstorlek:

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra funktionen hos en äldre spruta. I filmen får du tips på några av de ändringar som kan göras.

Hämta materialet

Beställ eller ladda ned materialet:

I Internet Explorer, högerklicka och välj "Spara som..."

Beställning

Fyll i adressuppgifter nedan så kommer broschyren i brevlådan.

Beställningsmottagare:

JP's Lager och E-butik

info@jpslager.se

08-42500480

Paketuppgifter

Adressuppgifter