Skyddsavstånd

Art: Nedladdning

Publicerades: 2013-03-22

Filstorlek:

För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. Observera att filmen gjordes innan benämningarna för avståndet ändrades, därför benämns "fast skyddsavstånd" som "markanpassat skyddsavstånd" och "anpassat skyddsavstånd" som "vindanpassat skyddsavstånd".

Hämta materialet

Beställ eller ladda ned materialet:

I Internet Explorer, högerklicka och välj "Spara som..."

Beställning

För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd.

Beställningsmottagare:

JP's Lager och E-butik

info@jpslager.se

08-42500480

Paketuppgifter

Adressuppgifter